สรรพคุณ

กลาก เรื้อน

กะเม็ง

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : กะเม็ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eclipta prostrata L.
วงศ์ : Asteraceae หรือ Compositae

น้ำนมราชสีห์ใหญ่

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : น้ำนมราชสีห์ใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphorbia hirta L.
วงศ์ : EUPHORBIACEAE

การติดเชื้อ

น้ำนมราชสีห์ใหญ่

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : น้ำนมราชสีห์ใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphorbia hirta L.
วงศ์ : EUPHORBIACEAE

หญ้าเอ็นยืด

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าเอ็นยืด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plantago major L.
วงศ์ : PLANTAGINACEAE

ผักกาดน้ำ

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักกาดน้ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plantago major L.
วงศ์ : Plantaginaceae

อังกาบหนู

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : อังกาบหนู
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barleria prionitis
วงศ์ : ACANTHACEAE

กำจัดพิษออกจากร่างก่าย

ผักกาดน้ำ

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักกาดน้ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plantago major L.
วงศ์ : Plantaginaceae

ผักกระสัง

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักกระสัง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peperomia pellucida Korth
วงศ์ : Plperaceae

แก้ไข้ทับระดู

ลูกใต้ใบ

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ลูกใต้ใบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.
วงศ์ : Euphorbiaceae

แก้เจ็บคอ

ครอบฟันสี

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ครอบฟันสี
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Abutilon indicum (L.) Sweet
วงศ์ : Malvaceae

แก้ดีซ่าน

ครอบฟันสี

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ลูกใต้ใบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.
วงศ์ : Euphorbiaceae

แก้ตกโลหิตระดู

หญ้าแพรก

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าแพรก Bermuda grass
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cynodon dactylon (L.) Pers.
วงศ์ : POACEAE หรือ GRAMINEAE

แก้ท้องมาน

หญ้าพันงูขาว

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าพันงูขาว (ราชาของยาขับปัสสาวะ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Achyranthes aspera L.
วงศ์ : Sapindaceae

อังกาบหนู

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : อังกาบหนู
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barleria prionitis
วงศ์ : ACANTHACEAE

แก้ท้องอึด ท้องเฟ้อ

การบูร

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : การบูร
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum camphora (L.) J.Presl
วงศ์ : LAURACEAE

หนาด

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หนาด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Blumea balsamifera (L.) DC.

หงอนไก่

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หงอนไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cockcomb Celosia argentea Linn.
วงศ์ : Amaranthaceae

หญ้าตดหมา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paederia pilifera Hook.f.
ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าตดหมา
วงศ์ : RUBIACEAE

แก้นมหลง

ครอบฟันสี

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ลูกใต้ใบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.
วงศ์ : Euphorbiaceae

แก้นิ่ว

ขลู่

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ขลู่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pluchea indica (L.) Less.
วงศ์ : COMPOSITAE

หญ้าพันงูขาว

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าพันงูขาว (ราชาของยาขับปัสสาวะ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Achyranthes aspera L.
วงศ์ : Sapindaceae

ครอบฟันสี

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ครอบฟันสี
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Abutilon indicum (L.) Sweet
วงศ์ : Malvaceae

ลูกใต้ใบ

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ลูกใต้ใบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.
วงศ์ : Euphorbiaceae

แก้บิด

เถาวัลย์เปรียง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Derris scandens (Roxb.) Benth.
วงศ์ : FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE
ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : เถาวัลย์เปรียง

ผักโขม

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักโขม Amaranth
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amaranthus blitum subsp. oleraceus (L.) Costea
วงศ์ : AMARANTHACEAE

แก้เบาหวาน

ลูกใต้ใบ

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ลูกใต้ใบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.
วงศ์ : Euphorbiaceae

แก้ประจำเดือนมาผิดปกติ

ลูกใต้ใบ

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ลูกใต้ใบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.
วงศ์ : Euphorbiaceae

แห้วหมู

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : แห้วหมู
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyperus rotundus Linn.
วงศ์ : Cyperaceae

แก้ปวดท้อง

การบูร

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : การบูร
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum camphora (L.) J.Presl
วงศ์ : LAURACEAE

หญ้าถอดปล้อง

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าถอดปล้อง Horsetails, Scouring Rushes
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hippochaete debilis (Roxb. ex Vaucher) Ching
วงศ์ : EQUISETACEAE

ผักกระสัง

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักกระสัง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peperomia pellucida Korth
วงศ์ : Plperaceae

แก้ปวดท้องเกร็ง

ผักกระสัง

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักกระสัง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peperomia pellucida Korth
วงศ์ : Plperaceae

แก้ปวดเมื่อย

เถาวัลย์เปรียง

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : เถาวัลย์เปรียง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Derris scandens (Roxb.) Benth.
วงศ์ : FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE

ลูกใต้ใบ

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ลูกใต้ใบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.
วงศ์ : Euphorbiaceae

แก้ปวดเมื่อยบั้นเอว

พญายอ

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : พญายอ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clinacanthus nutans (Burm.) Lindau.
วงศ์ : ACANTHACEAE

แก้ปวดหลัง

ลูกใต้ใบ

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ลูกใต้ใบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.
วงศ์ : Euphorbiaceae

แก้ปวดหัว

หนาด

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หนาด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Blumea balsamifera (L.) DC.
วงศ์ : –

ผักเสี้ยนผี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cleome viscosa L.
ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักเสี้ยนผี Asian spider flower, Tickweed, Polanisia vicosa, Wild spider flower, Stining cleome, Wild caia tickweed
วงศ์ : CLEOMACEAE

ผักกระสัง

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักกระสัง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peperomia pellucida Korth
วงศ์ : Plperaceae

แก้ปวดเอว

ลูกใต้ใบ

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ลูกใต้ใบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.
วงศ์ : Euphorbiaceae

แก้ปัสสาวะไม่ออก

หญ้าพันงูขาว

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าพันงูขาว (ราชาของยาขับปัสสาวะ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Achyranthes aspera L.
วงศ์ : Sapindaceae

แก้แผลกลาย

แห้วหมู

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : แห้วหมู
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyperus rotundus Linn.
วงศ์ : Cyperaceae

เสลดพังพอน

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : เสลดพังพอน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barleria lupulina Lindl.
วงศ์ : ACANTHACEAE