หญ้าเอ็นยึด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plantago major L.

วงศ์ : PLANTAGINACEAE

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าเอ็นยืด

ชื่อสมุนไพร (พื้นเมือง) : –

ชื่อสมุนไพร(ชื่ออื่น ๆ) : หญ้าเอ็นยืด หญ้าเอ็นหยืดหญ้าเอ็นอืด (เชียงใหม่), หมอน้อย (กรุงเทพฯ), ผักกาดน้ํา ผักกาดน้ำไทย ผักกาดน้ำใหญ่ (ไทย), เชียจ่อยเช่า ตะปุกชี้ ยั้วเช่า ฮำผั่วเช่า เซียแต้เฉ้า (จีน), ต้าเชอเฉียนเฉ่า (จีนกลาง)

 ลักษณะพืช : ไม้ล้มลุกขนาดเล็กที่มีเนื้ออ่อน มีอายุหลายปี ลำต้นมีความสูงประมาณ 30-120 เซนติเมตร

พื้นที่ที่พบ : ในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วทุกภาค โดยมักขึ้นตามทุ่งหญ้า พื้นที่โล่งแจ้งที่มีความชุ่มชื้น

การขยายพันธุ์  : ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด

ประโยชน์ทางสมุนไพรและ วิธีการใช้ประโยชน์ (เช่น ต้ม บด) : ทั้งต้นใช้ปรุงเป็นยาร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่น ๆ ได้แก่ ดอกเก๊กฮวย ว่านกาบหอย กล้วยหอมดิบ รากบัวหลวง สนหมอก ฯลฯ

ช่วยแก้ท้องร่วง ช่วยแก้กามโรค หนองใน   ช่วยในเรื่องของเส้นเอ็น กระดู ข้อ

ข้อเสียหรือผลกระทบข้างเคียง   –

หมายเหตุ      –

แหล่งข้อมูลอ้างอิง  : คุณวัชรี ชัยชมภู