หญ้าถอดปล้อง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hippochaete debilis (Roxb. ex Vaucher) Ching

วงศ์  : EQUISETACEAE

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าถอดปล้อง Horsetails, Scouring Rushes

ชื่อสมุนไพร (พื้นเมือง) :

ชื่อสมุนไพร(ชื่ออื่น ๆ) : หญ้าเงือก, หญ้าหางม้า, หญ้าหูหนวก (เหนือ), หญ้าสองปล้อง, เครือเซาะปอยวา, แยปอ (กระเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), อื่อซอปวยว่อ, อื่อซอปอยวา (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), หญ้าถอดป้อง(คนเมือง), หรึยซอพอดัว (กะเหรี่ยงเชียงใหม่) และ หญ้าปล้อง

 ลักษณะพืช :  –

พื้นที่ที่พบ : พืชที่มีถิ่นกำเนิดในอินเดีย จีนตอนใต้ อินโดจีน ไต้หวัน ไทย มาเลเซีย และโพลีนีเซีย

การขยายพันธุ์ : เพาะสปอร์ แยกเหง้า

ประโยชน์ทางสมุนไพรและ วิธีการใช้ประโยชน์ (เช่น ต้ม บด) :

  1. นำทั้งต้นมาต้มกับน้ำ ดื่มรับประทาน
  2. นำทั้งต้นตากแห้งแล้วใช้เข้ายารักษานิ่วร่วมกับกะซิเพเปร แก้อาการปวดท้อง ปัสสาวะไม่ออก
  3. นำทั้งต้นนำมาทุบแล้วใช้ถูทารักษาแผลหายเร็วขึ้น

ข้อเสียหรือผลกระทบข้างเคียง  : –

หมายเหตุ  :   –

แหล่งข้อมูลอ้างอิงคุณวัชรี ชัยชมภู