น้ำนมราชสีห์ใหญ่

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : น้ำนมราชสีห์ใหญ่

ชื่อสมุนไพร (พื้นเมือง) : น้ำนมราชสีห์ใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphorbia hirta  L.

วงศ์ : EUPHORBIACEAE

ชื่อสมุนไพร (ชื่ออื่น ๆ) : ผักโขมแดง  หญ้าน้ำหมึก  หญ้าหลังอึ่ง

ลักษณะพืช : ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นมีขน

พื้นที่ที่พบ : ขึ้นตามที่ทั่ว ๆ ไป

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด

วิธีการใช้ประโยชน์ :

ประโยชย์ทางยา :

  • แก้เมา
  • ขับน้ำนม
  • ขาเป็นกลาก เน่าเปื่อย
  • ช่วยในเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากัน
  • ผดผื่นคัน
  • ฝีที่เต้านม
  • ฝีในปอด
  • ฝีพิษ
  • ลำไส้อักเสบเฉียบพลัน

หมายเหตุ :

ข้อเสียหรือผลกระทบข้างเคียง :

ข้อมูลอ้างอิง : คุณวัชรี ชัยชมภู