หงอนไก่

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หงอนไก่

ชื่อสมุนไพร (พื้นเมือง) : หงอนไก่

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cockcomb Celosia argentea Linn.

วงศ์ : Amaranthaceae

ชื่อสมุนไพร (ชื่ออื่น ๆ) :

ลักษณะพืช : เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ใบเดี่ยวเรียวปลายแหลม ดอกเล็ก ๆ เป็นช่อ

พื้นที่ที่พบ : ขึ้นตามที่ทั่ว ๆ ไป

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด สามารถปลูกได้หลายภูมิภาค

วิธีการใช้ประโยชน์ : ต้ม ตำ บด

ประโยชย์ทางยา :

  • แก้หืด
  • แก้ท้องอืด
  • แก้ริดสีดวงทวาร
  • แก้อาเจียนเป็นเลือด
  • ขับเสมหะ
  • ดอกใบแก้อาเจียนเป็นเลือด
  • ห้ามเลือด

การรักษา :

ข้อเสียหรือผลกระทบข้างเคียง :

 

ลักษณะ : เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก สูง 2-3 ฟุต ใบเดี่ยวรูปหอกเรียวยาวปลายแหลม ดอกเล็ก ๆ เป็นช่อแท่งแหลมยาว  ปลายแหลม สีขาวอมชมพู ขึ้นตามที่รกร้างว่างเปล่าทั่วไป ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด มีชนิดยาว ต้นสีเขียว ดอกขาวและชนิดแดง ต้นสีแดงอมม่วง  ดอกสีแดง สรรพคุณเหมือนกัน

ข้อมูลอ้างอิง
ใบไม้ให้คุณ สมุนไพรใกล้ตัว. (พิมพ์ครั้งที่..). (ปีที่พิมพ์).  (น. 95 ).  สถานที่พิมพ์:  สำนักพิมพ์. (ข้อมูลในหนังสือไม่มี)
คุณวัชรี ชัยชมพู