หญ้าตดหมา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paederia pilifera Hook.f.

วงศ์ : RUBIACEAE

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าตดหมา

ชื่อสมุนไพร (พื้นเมือง) :

ชื่อสมุนไพร(ชื่ออื่นๆ) : ตดหมา (เชียงใหม่), หญ้าตดหมา (ลำปาง), เครือตดหมา, ตดหมูตดหมา, พอทุอี

 ลักษณะพืช : ไม้เถาล้มลุกเลื้อยพัน มีอายุหลายปี ขนาดประมาณ 10 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว

พื้นที่ที่พบ : ประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การขยายพันธุ์ :

ประโยชน์ทางสมุนไพรและ วิธีการใช้ประโยชน์ (เช่น ต้ม บด) : รากหญ้าตดหมา ผสมกับเหง้าไพล นำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ท้องอืด ยอดอ่อนและเครือ นำมาแช่กับน้ำดื่มร่วมกับยอดฝาแป้ง ลำต้นคูน และไพล มีสรรพคุณเป็นยาแก้สรรพพิษ

ข้อเสียหรือผลกระทบข้างเคียง :

หมายเหตุ :

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : คุณวัชรี ชัยชมภู