ขลู่

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ขลู่

ชื่อสมุนไพร (พื้นเมือง) : หนาดงิ้ว หนาดงั่ว หนวดวัว (อุดรธานี) ขี้ป้าน (แม่ฮ่อนสอน)  คูล (ใต้)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pluchea indica (L.) Less.

วงศ์ : COMPOSITAE

ชื่อสมุนไพร (ชื่ออื่น ๆ) : หนาดวัว หนวดงิ้ว คลู

ลักษณะพืช : ไม้พุ่ม ใบรูปไข่ ปลายแหลม

พื้นที่ที่พบ : ขึ้นตามที่ทั่ว ๆ ไป

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ด และวิธีการปักชำ

วิธีการใช้ประโยชน์ :

ประโยชน์ทางยา :

  • แก้ริดสีดวงทวาร
  • ขับปัสสาวะ
  • ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ
  • นิ่ว

หมายเหตุ : ใบ ดอกราก เปลือกต้น แก้ริดสีดวงทวาร ขับนิ่วขับปัสสาวะ

ข้อเสียหรือผลกระทบข้างเคียง :

ลักษณะ : เป็นไม้พุ่งสูง 1-2 เมตร ใบรูปไข่กลับ ปลายแหลม ขอบหยักโดยรอบมีขนขาวๆ ปกคลุม ก้านสั้นดอกเล็ก ๆ เป็นกระจุกรวมกันเป็นช่อสีขาวอมม่วง ออกตามง่ามใบเกิดตามที่รกร้งว่างเปล่า ที่ราบลุ่มชายทะเล ชอบดินเต็มหรือกร่อย ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ใบเมื่อนำมาพึ่งให้แห้งจะมีกลิ่นหอมคล้าย กลิ่นน้ำผึ้ง ใช้ชงดื่มแทนชา

ข้อมูลอ้างอิง : ใบไม้ให้คุณ สมุนไพรใกล้ตัว. (พิมพ์ครั้งที่..). (ปีที่พิมพ์).  (น 19 ). สถานที่พิมพ์:
สำนักพิมพ์. (ข้อมูลในหนังสือไม่มี),  คุณวัชรี ชัยชมภู