ผิวหนัง

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : กะเม็ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eclipta prostrata L.
วงศ์ : Asteraceae หรือ Compositae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : โคกกระออม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cardiospermum halicacabum L.
วงศ์ : Sapindaceae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : น้ำนมราชสีห์ใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphorbia hirta L.
วงศ์ : EUPHORBIACEAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักกระสัง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peperomia pellucida Korth
วงศ์ : Plperaceae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักโขม Amaranth
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amaranthus blitum subsp. oleraceus (L.) Costea
วงศ์ : AMARANTHACEAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : เสลดพังพอน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barleria lupulina Lindl.
วงศ์ : ACANTHACEAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : พญายอ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clinacanthus nutans (Burm.) Lindau.
วงศ์ : ACANTHACEAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าดอกขาว Ash-coloured fleabane, Ash-coloured ironweed, Little ironweed, Purple fleabane
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vernonia cinerea (L.) Less.
วงศ์ : ASTERACEAE – COMPOSITAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าแพรก Bermuda grass, Bahana grass, Creeping-cynodon, Dub grass, Dog’s tooth grass, Florida grass, Scutch grass, Lawn grass, Wire grass
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cynodon dactylon (L.) Pers.
วงศ์ : POACEAE หรือ GRAMINEAE

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หนาด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Blumea balsamifera (L.) DC.
วงศ์ : –

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : เหงือกปลาหมอ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acanthus ebracteatus
วงศ์ : ACANTHACEAE