ห้ามเลือด

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : กะเม็ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eclipta […]

ผิวหนัง

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : กะเม็ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eclipta […]

มูกเลือด

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : น้ำนมราชสีห์ใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ […]

โรคเก้าท์

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักกระสัง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peper […]

ข้อ เข่า

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : โคกกระออม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cardi […]

แก้เบาหวาน

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ลูกใต้ใบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phylla […]

1 2 3 16