เหงือกปลาหมอ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acanthus ebracteatus

วงศ์ : ACANTHACEAE

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : เหงือกปลาหมอ

ชื่อสมุนไพร (พื้นเมือง) :

ชื่อสมุนไพร(ชื่ออื่น ๆ) : แก้มหมอ,แก้มหมอเล,จะเกร็ง,นางเกร็ง,อีเกร็ง,เหงือกปลาหมอน้ำเงิน

ลักษณะพืช :

พื้นที่ที่พบ :

การขยายพันธุ์ : การเพาะเมล็ดและการใช้กิ่งปักชำ

ประโยชน์ทางสมุนไพรและ วิธีการใช้ประโยชน์ (เช่น ต้ม บด) : ใช้เหงือปลาหมอทั้ง 5 (ราก,ต้น,ใบ,ผล,เมล็ด) มีสรรพคุณช่วยแก้พิษฝี แก้มะเร็ง ช่วยในการเจริญอาหาร ช่วยให้เลือดลมปกติเป็นอายุวัฒนะ

ข้อเสียหรือผลกระทบข้างเคียง :

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : คุณวัชรี ชัยชมภู

หมายเหตุ :