ปัสสาวะ

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ขลู่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pluchea indica (L.) Less.
วงศ์ : COMPOSITAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ครอบฟันสี
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Abutilon indicum (L.) Sweet
วงศ์ : Malvaceae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : โคกกระออม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cardiospermum halicacabum L.
วงศ์ : Sapindaceae

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Derris scandens (Roxb.) Benth.
ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : เถาวัลย์เปรียง
ชื่อสมุนไพร (พื้นเมือง) : –

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักกระสัง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peperomia pellucida Korth
วงศ์ : Plperaceae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักโขม Amaranth
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amaranthus blitum subsp. oleraceus (L.) Costea
วงศ์ : AMARANTHACEAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : พญายอ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clinacanthus nutans (Burm.) Lindau.
วงศ์ : ACANTHACEAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ลูกใต้ใบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.
วงศ์ : Euphorbiaceae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าถอดปล้อง Horsetails, Scouring Rushes
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hippochaete debilis (Roxb. ex Vaucher) Ching
วงศ์ : EQUISETACEAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าพันงูขาว (ราชาของยาขับปัสสาวะ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Achyranthes aspera L.
วงศ์ : Sapindaceae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : แห้วหมู
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyperus rotundus Linn.
วงศ์ : Cyperaceae

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : อังกาบหนู
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barleria prionitis
วงศ์ : ACANTHACEAE