รักษาอาการไอ

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : โคกกระออม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cardiospermum halicacabum L.
วงศ์ : Sapindaceae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ปืนนกไส้
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bidens pilosa
วงศ์ : Asteraceae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : โปร่งฟ้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clausenharrmandiana (Pierre) Pierre ex Guillaumin
วงศ์ : RUTACEAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักกาดน้ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plantago major L.
วงศ์ : Plantaginaceae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หนาด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Blumea balsamifera (L.) DC.
วงศ์ : –