ปืนนกไส้

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bidens pilosa

วงศ์ : Asteraceae

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ปืนนกไส้

ชื่อสมุนไพร (พื้นเมือง) :

ชื่อสมุนไพร(ชื่ออื่น ๆ) : ปืนนกไส้ (ภาคเหนือ) กี่นกไส้ หญ้าก้นจ้ำขาว (สระบุรี)

 ลักษณะพืช : ไม้ล้มลุกอายุปีเดียว สูงได้ถึง 1 เมตร

พื้นที่ที่พบ : ทวีปอเมริกาเหนือ

การขยายพันธุ์ :

ประโยชน์ทางสมุนไพรและ วิธีการใช้ประโยชน์ (เช่น ต้ม บด) : ทั้งต้น น้ำต้มดื่มแก้ไอ ไขข้ออักเสบ ท้องร่วง อาการจุกเสียดปวดท้อง.

ข้อเสียหรือผลกระทบข้างเคียง :

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : คุณวัชรี ชัยชมภู

หมายเหตุ :