โปร่งฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clausenharrmandiana (Pierre) Pierre ex Guillaumin

วงศ์ : RUTACEAE

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : โปร่งฟ้า

ชื่อสมุนไพร (พื้นเมือง) :

ชื่อสมุนไพร(ชื่ออื่น ๆ) ส่องฟ้า(อีสาน) ส่องฟ้าดง (เลย) เหม็น(จันทบุรี) สมุยหอม(นครศรีธรรมราช) หวดหม่อนต้น(ลำปาง) ลอดฟ้า(หล่มสัก) หัสคุณดง(โคราช)

ลักษณะพืช :

พื้นที่ที่พบ :

การขยายพันธุ์ :

ประโยชน์ทางสมุนไพรและ วิธีการใช้ประโยชน์ (เช่น ต้ม บด) :
ใบ : ใช้ต้มดื่มหรือกินสด แก้ไอเจ็บคอเนื่องจากอาการไข้หวัด ไป หอบ หืด
ราก : ใช้ต้มดื่มเพื่อปรับธาตุในร่างกาย แก้อาการไข้หวัดเรื้อรัง แก้ไอ

ข้อเสียหรือผลกระทบข้างเคียง :

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : คุณวัชรี ชัยชมภู

หมายเหตุ :