ระงับหอบหืด

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : โปร่งฟ้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clausenharrmandiana (Pierre) Pierre ex Guillaumin
วงศ์ : RUTACEAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : โลดทะนงแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib
วงศ์ : EUPHORBIACEAE

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หงอนไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cockcomb Celosia argentea Linn.
วงศ์ : Amaranthaceae

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าพันงูขาว (ราชาของยาขับปัสสาวะ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Achyranthes aspera L.
วงศ์ : Sapindaceae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หนาด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Blumea balsamifera (L.) DC.
วงศ์ : –

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : แห้วหมู
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyperus rotundus Linn.
วงศ์ : Cyperaceae

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : อังกาบหนู
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barleria prionitis
วงศ์ : ACANTHACEAE