ไข้หวัด

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ครอบฟันสี
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Abutilon indicum (L.) Sweet
วงศ์ : Malvaceae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : โคกกระออม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cardiospermum halicacabum L.
วงศ์ : Sapindaceae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : เถาวัลย์เปรียง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Derris scandens (Roxb.) Benth.
วงศ์ : FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : โปร่งฟ้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clausenharrmandiana (Pierre) Pierre ex Guillaumin
วงศ์ : RUTACEAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักกระสัง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peperomia pellucida Korth
วงศ์ : Plperaceae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ลูกใต้ใบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.
วงศ์ : Euphorbiaceae

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vernonia cinerea (L.) Less.
ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าดอกขาว Ash-coloured fleabane, Ash-coloured ironweed, Little ironweed, Purple fleabane
วงศ์ : ASTERACEAE – COMPOSITAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หนาด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Blumea balsamifera (L.) DC.
วงศ์ : –

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : แห้วหมู
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyperus rotundus Linn.
วงศ์ : Cyperaceae