ท้องร่วง

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : การบูร
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum camphora (L.) J.Presl
วงศ์ : LAURACEAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ปืนนกไส้
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bidens pilosa
วงศ์ : Asteraceae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าเอ็นยืด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plantago major L.
วงศ์ : PLANTAGINACEAE