คนทีสอ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vitex trifolia L.

วงศ์ :

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : คนทีสอ

ชื่อสมุนไพร (พื้นเมือง) : 

ชื่อสมุนไพร(ชื่ออื่น ๆ) : คนทีสอขาว (ชลบุรี) ทีสอ เทียนขาว (เพชรบุรี) สีสอ(ประจวบคีรีขันธ์) คุนตีสี(สตูล) มูดเพิ่ง (ตาก) ผีเสื้อ (เลย) สรเสื้อน้อย ดอกสมุทร(เชียงใหม่) ผีเสื้อน้อย (ภาคเหนือ) โคนดินสอ (จันทบุรี ภาคกลาง) ดินสอ (ภาคกลาง)

ลักษณะพืช :

พื้นที่ที่พบ :

การขยายพันธุ์ :

ประโยชน์ทางสมุนไพรและ วิธีการใช้ประโยชน์ (เช่น ต้ม บด) : ทุกส่วนใช้เป็นยาสมุนไพรในรูปของการตากแห้ง แคปซูล หรือนำมาใช้สอย

ข้อเสียหรือผลกระทบข้างเคียง :

หมายเหตุ : –

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : คุณวัชรี ชัยชมภู