โสมไทย

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : โสมไทย

ชื่อสมุนไพร (พื้นเมือง) : สมไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Panax ginseng C.A. Meyer

วงศ์ : TALINACEAE

ชื่อสมุนไพร (ชื่ออื่น ๆ) : โสม โสมคน  โสมเกาหลี  โสมจีน เซียมเข่า  ว่านผักปัง

ลักษณะพืช : ไม้ล้มลุก

พื้นที่ที่พบ : ขึ้นตามที่ทั่ว ๆ ไป

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด

วิธีการใช้ประโยชน์ : รากโสม ใช้เป็นยาบำรุงกำลัง ยากระตุ้นใช้รักษามะเร็ง โดยเชื่อว่าโสมจะเพิ่มภูมิต้านทานโรคและช่วยให้พื้นไข้เร็วขึ้น โสมมีฤทธิ์ทั้งกดและกระตุ้นประสาท ทำให้ร่างกายปรับตัวเข้ากับสภาวะต่าง ๆ ได้ดี ถ้าให้ผู้สูงอายุรับประทานโสมสกัดเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ความทรงจำ อารมณ์การนอนหลับ และความตั้งใจในการทำงานจะดีขึ้น

ประโยชน์ทางยา :

  • แก้อาการอ่อนเพลีย
  • บำรุงร่างกาย
  • ยาบำรุงธาตุ

หมายเหตุ :

ข้อเสียหรือผลกระทบข้างเคียง :

ข้อมูลอ้างอิง : คุณวัชรี ชัยชมภู