ส้มกบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oxalis corniculata L., Oxalis acetosella L.

วงศ์ : OXALIDACEAE

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ส้มกบ Creeping lady’s sorrel, Indian sorrel, Yellow wood sorrel, Wood sorreal

ชื่อสมุนไพร (พื้นเมือง) :

ชื่อสมุนไพร(ชื่ออื่น ๆ) : ส้มสังก๋า สังส้ม (แพร่), ส้มสังกา ส้มสามตา (เชียงใหม่), ส้มดิน หญ้าตานทราย (แม่ฮ่องสอน), เกล็ดหอยจีน ผักแว่น ผักแว่นเมืองจีน (ภาคกลาง), ซาเฮี้ยะซึ่งเช่า (จีน)

 ลักษณะพืช : พุ่มเตี้ยมีอายุยืนหลายฤดู มีลำต้นทอดเลื้อยไปตามพื้นดินและมีไหลยาว

พื้นที่ที่พบ : 

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ดและไหล

ประโยชน์ทางสมุนไพรและ วิธีการใช้ประโยชน์ (เช่น ต้ม บด) : เหง้า เป็นยาเย็นช่วยทำให้เจริญอาหาร ใบ บำรุงธาตุในร่างกาย โดยใช้ใบสดนำมาแกงกิน แถมยังช่วยทำให้เจริญอาหาร และช่วยในการย่อยอาหารอีกด้วยต้น รักษาโรคนอนไม่หลับ ช่วยสงบประสาทและทำให้นอนหลับได้ ด้วยการใช้ต้นสดผสมกับซ่งจำสด 1 กิโลกรัมและน้ำ 8 ลิตร แล้วต้มให้เดือดนานถึง 1 ชั่วโมง เสร็จแล้วนำมากรองเอาแต่น้ำมาเก็บไว้

ข้อเสียหรือผลกระทบข้างเคียง :  –

หมายเหตุ :  –

แหล่งข้อมูลอ้างอิงคุณวัชรี ชัยชมภู