หญ้าลิ้นงู

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oldenlandia corymbosa L.

วงศ์ : Rublaceae

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าลิ้นงู Diamnel flower

ชื่อสมุนไพร (พื้นเมือง) : 

ชื่อสมุนไพร(ชื่ออื่น ๆ) :  จีน , จุ่ยจี้เช่า , จั่วจิเช่า , สุ่ยเฉียบฉ่าว , สุ่ยเซี่ยนเฉ่า ,  เสอเสอเฉ่า

 ลักษณะพืช : ไม้ล้มลุกขนาดเล็กคลุมดิน มีอายุได้ประมาณ 1 ปี มีลำต้นเลื้อยยาวเป็นข้อ ๆ ประมาณ 6-10 นิ้ว มียอดสูงประมาณ 15-50 เซนติเมตร

พื้นที่ที่พบ : พบได้ในภูมิอากาศเขตร้อนถึงร้อนชื้นของประเทศในแถบแอฟริกา เอเชีย แคริบเบียน อเมริกา ออสเตรเลีย และแปซิฟิก

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด

ประโยชน์ทางสมุนไพรและ วิธีการใช้ประโยชน์ (เช่น ต้ม บด)  : ทุกส่วนของหญ้าลิ้นงูนำมาต้มดื่มการใช้ประโยชน์จากหญ้าลิ้นงูด้วยการต้มน้ำดื่มรับประทานสามารถใช้ได้ทั้งหญ้าสด และหญ้าแห้ง ด้วยการนำหญ้าลิ้นงูประมาณ 1 กำมือ มาต้มในน้ำ ประมาณ 1 ลิตร ให้เดือด ก่อนตั้งให้เย็น และใช้ดื่ม

ข้อเสียหรือผลกระทบข้างเคียง  :  –

หมายเหตุ :  –

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  คุณวัชรี ชัยชมภู