ผักกระเฉด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Neptumia oleracea Lour. FL.

วงศ์ : MIMOSACEAE

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักกระเฉด

ชื่อสมุนไพร (พื้นเมือง) : ผักกระเฉด

ชื่อสมุนไพร(ชื่ออื่น ๆ) : ผักหนอง ( ภาคเหนือ )  ผักกระเฉด ผักรู้นอน ( ภาคกลาง ) ผักหละหนอง ( แม่ฮ่องสอน ) ผัดฉีด ( ใต้ ) ผักกระเสดน้ำ (อุดรธานี-ยโสธร )

 ลักษณะพืช : พืชน้ำล้มลุก เป็นเถาเลื้อยเสมอกับผิวน้ำ ลำต้นกลมสีเขียว ตามปล้อง

พื้นที่ที่พบ :

การขยายพันธุ์ :

ประโยชน์ทางสมุนไพรและ วิธีการใช้ประโยชน์ : มีรสเย็น ช่วยบรรเทาความร้อน ใช้ดับพิษร้อนถอนพิษไข้  ถอนพิษยาเบื่อเมา และช่วยบำรุงกระดูก

ข้อเสียหรือผลกระทบข้างเคียง :

หมายเหตุ :

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : คุณวัชรี ชัยชมภู