หญ้าปากควาย หรือหญ้าปากกล้วย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dactyloctenium aegyptium (L.) Beauv.

วงศ์ : Poaceae

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) :

  • crowfoot grass
  • Egyptian fingergrass
  • beach wiregrass

ชื่อสมุนไพร (พื้นเมือง) : หญ้าปากควาย หรือ หญ้าปากกล้วย

ชื่อสมุนไพร(ชื่ออื่น ๆ) :

 ลักษณะพืช : พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

พื้นที่ที่พบ : เอเชีย และแอฟริกา

การขยายพันธุ์ :

ประโยชน์ทางสมุนไพรและ วิธีการใช้ประโยชน์ (เช่น ต้ม บด) :

ข้อเสียหรือผลกระทบข้างเคียง : ข้อเสียของหญ้าชนิดนี้ที่เห็นเด่นชัด คือ เป็นวัชพืชในนาข้าวที่คอยแย่งอาหาร และน้ำจากต้นข้าว ซึ่งจะเติบโตได้ดีหากแปลงนาไม่มีน้ำขัง

หมายเหตุ :

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : คุณวัชรี ชัยชมภู