หญ้ารีแพร์

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้ารีแพร์

ชื่อสมุนไพร (พื้นเมือง) : หญ้ารีแพร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Centotheca lappacea (L.) Desv.

วงศ์ : Poaceae

ชื่อสมุนไพร (ชื่ออื่น ๆ) : หญ้าหียุ่ม เป้าหียุ่ม

ลักษณะพืช : เป็นพืชล้มลุกตระกูลไผ่ อายุหลายปี ลำต้นมีลักษณะเป็นข้อปล้องทรงกลม

พื้นที่ที่พบ : ขึ้นตามที่ทั่ว ๆ ไป

การขยายพันธุ์ : หญ้ารีแพร์จะแพร่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและการแยกเหง้าปลูก

วิธีการใช้ประโยชน์ : สามารถกินสดได้

ประโยชย์ทางยา :

  • แก้ตาเจ็บ
  • ขับลม
  • ตาแดง
  • รักษาระบบทางเดินหายใจติดเชื้อ

หมายเหตุ :

ข้อเสียหรือผลกระทบข้างเคียง :

ข้อมูลอ้างอิง : คุณวัชรี ชัยชมภู