แก้ร้อนใน

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : พญายอ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clinacant […]

แก้ฟันผุ

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ข่อย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Streblus a […]

ปัสสาวะ

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ขลู่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pluchea in […]

นิ่ว

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ลูกใต้ใบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phylla […]

แก้นิ่ว

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ขลู่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pluchea in […]

1 2 3 4 12