รักษาตา

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้ารีแพร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cent […]

ตาเหลือง

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ลูกใต้ใบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phylla […]

แก้ท้องมาน

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าพันงูขาว (ราชาของยาขับปัสสาวะ […]

แก้ดีซ่าน

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ลูกใต้ใบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phylla […]

ลดความดัน

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : โคกกระออม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cardi […]

1 2 3 4 5 12