โกฐจุฬาลัมพา

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Artemisia vulgaris L.

วงศ์ :  ASTERACEAE หรือ COMPOSITAE

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : โกฐจุฬาลัมพา Common wormwood

ชื่อสมุนไพร (พื้นเมือง) : 

ชื่อสมุนไพร(ชื่ออื่น ๆ) : 

ลักษณะพืช :  ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นมีความสูงได้ประมาณ 45-120 เซนติเมตร หรืออาจสูงได้ถึง 2 เมตร

พื้นที่ที่พบ :  มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน มีเขตการกระจายพันธุ์ในทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป ภาคเหนือของทวีปแอฟริกา และในทวีปเอเชีย ในประเทศจีนนั้นมักขึ้นทั่วไปตามเนินเขา ตามข้างทาง ตามที่รกร้าง หรือตามชายป่าทั่วไป

การขยายพันธุ์ :  วิธีการเพาะเมล็ด

ประโยชน์ทางสมุนไพรและ วิธีการใช้ประโยชน์ (เช่น ต้ม บด) ข้อเสียหรือผลกระทบข้างเคียง

หมายเหตุ : 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  คุณวัชรี ชัยชมภู