แก้อาการชัก

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : กะเม็ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eclipta prostrata L.
วงศ์ : Asteraceae หรือ Compositae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าแพรก Bermuda grass, Bahana grass, Creeping-cynodon, Dub grass, Dog’s tooth grass, Florida grass, Scutch grass, Lawn grass, Wire grass
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cynodon dactylon (L.) Pers.
วงศ์ : POACEAE หรือ GRAMINEAE