แก้ร้อนใน

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : พญายอ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clinacanthus nutans (Burm.) Lindau.
วงศ์ : ACANTHACEAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ลูกใต้ใบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.
วงศ์ : Euphorbiaceae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : แห้วหมู
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyperus rotundus Linn.
วงศ์ : Cyperaceae