แก้ฟกช้ำ

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าดอกขาว Ash-coloured fleabane, Ash-coloured ironweed, Little ironweed, Purple fleabane
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vernonia cinerea (L.) Less.
วงศ์ : ASTERACEAE – COMPOSITAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าพันงูขาว (ราชาของยาขับปัสสาวะ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Achyranthes aspera L.
วงศ์ : Sapindaceae