ห้ามเลือด

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : กะเม็ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eclipta prostrata L.
วงศ์ : Asteraceae หรือ Compositae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักกระสัง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peperomia pellucida Korth
วงศ์ : Plperaceae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : เหงือกปลาหมอ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acanthus ebracteatus
วงศ์ : ACANTHACEAE