การติดเชื้อ

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักกาดน้ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plantago major L.
วงศ์ : Plantaginaceae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าเอ็นยืด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plantago major L.
วงศ์ : PLANTAGINACEAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : อังกาบหนู
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barleria prionitis
วงศ์ : ACANTHACEAE