แก้ลมพิษ

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักเสี้ยนผี Asian spider flower
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cleome viscosa L.
วงศ์ : CLEOMACEAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : เสลดพังพอน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barleria lupulina Lindl.
วงศ์ : ACANTHACEAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หนาด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Blumea balsamifera (L.) DC.
วงศ์ : –