แก้ปวดหัว

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักกระสัง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peperomia pellucida Korth
วงศ์ : Plperaceae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักเสี้ยนผี Asian spider flower, Tickweed, Polanisia vicosa, Wild spider flower, Stining cleome, Wild caia tickweed
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cleome viscosa L.
วงศ์ : CLEOMACEAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หนาด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Blumea balsamifera (L.) DC.
วงศ์ : –