แก้ท้องอึด ท้องเฟ้อ

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : การบูร
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum camphora (L.) J.Presl
วงศ์ : LAURACEAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หงอนไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cockcomb Celosia argentea Linn.
วงศ์ : Amaranthaceae

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าตดหมา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paederia pilifera Hook.f.
วงศ์ : RUBIACEAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หนาด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Blumea balsamifera (L.) DC.
วงศ์ : –