ถอนพิษ

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : พญายอ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clinacanthus nutans (Burm.) Lindau.
วงศ์ : ACANTHACEAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : เสลดพังพอน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barleria lupulina Lindl.
วงศ์ : ACANTHACEAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าตดหมา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paederia pilifera Hook.f.
วงศ์ : RUBIACEAE