ข้อ เข่า

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : โคกกระออม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cardiospermum halicacabum L.
วงศ์ : Sapindaceae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ปืนนกไส้
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bidens pilosa
วงศ์ : Asteraceae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักกระเฉด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Neptumia oleracea Lour. FL.
วงศ์ : MIMOSACEAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ผักกระสัง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peperomia pellucida Korth
วงศ์ : Plperaceae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : ลูกใต้ใบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.
วงศ์ : Euphorbiaceae

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หญ้าเอ็นยืด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plantago major L.
วงศ์ : PLANTAGINACEAE

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : หนาด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Blumea balsamifera (L.) DC.
วงศ์ : –

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อสมุนไพร (สามัญ) : อังกาบหนู
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barleria prionitis
วงศ์ : ACANTHACEAE